Vår verksamhet skall kännetecknas av en god arbetsmiljö, där hälsa och säkerhet inarbetas i hela “kedjan” så att människor inte drabbas av ohälsa och olycksfall.

En god arbetsmiljö hos Köksmontagegruppen skall kännetecknas av:

 • Trygghet och säkerhet i arbetet.
 • Arbetsglädje, trivsel och god kamratskap.
 • Jämställdhet.
 • Respekt för individen.
 • Delaktighet och påverkansmöjlighet.

Detta skapar vi genom att:

 • All personal är “öppen” och att vi för dialog i hela organisationen om vårt nuvarande och framtida arbetsmiljöarbete.
 • Vi låter arbetsmiljöarbetet tillsammans med vårt miljöledningssystem som verktyg vara en naturlig del av vår verksamhet.
 • Engagera och göra medarbetarna delaktiga och ansvarstagande.

 

Vi skall aktivt bidra till att öka trafiksäkerheten.

 

Sunda värderingar och attityder skall spegla vårt uppträdande i trafiken och gentemot medtrafikanter.

 

Detta skall uppnås genom att

Företaget:

 • arbetar förebyggande genom utbildning och information.
 • planera färdrutter för att undvika stress och trafikproblem

Föraren:

 • använder säkerhetsbälte
 • lastsäkrar gods och material innan avfärd
 • är opåverkad av alkohol och andra droger
 • har rätt utbildning och behörighet att utföra uppdragen.
 • under färd kör mjukt, undviker häftiga inbromsningar och accelerationer och på så sätt minskar bränsleförbrukning, slitage på fordon och stress hos föraren