Allt sedan starten 1973 har vår bärande idé varit densamma – Att förenkla tillvaron för våra kunder.

Vår helhetslösning för utbyten av vitvaror har underlättat för bostadsbolag och fastighetsägare i fem decennier. Under denna tid har vi samlat på oss unika kunskaper och erfarenheter som kommer till nytta för våra samarbetspartners.

För att klara löpande installationer åt professionella kunder krävs mer än man kan tro. Jag vågar sticka ut hakan och påstå att när det gäller logistik, servicegrad och kvalitet på utförda arbeten håller Köksmontage Gruppen toppklass.

Att vi har låg personalomsättning ser jag som ett tecken på en fungerande organisation. Det borgar också för att de nyanställda får en gedigen utbildning av de som varit med ett tag.

Min ambition är att företaget skall utvecklas med hjälp av engagerade och delaktiga medarbetare. Dessutom är ständiga förbättringar ett krav i vårt kvalitets- och miljöledningssystem, vi är certifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001.

Med över trettio års erfarenhet i branschen har jag sett marknadens krav förändras på olika sätt. Olika aktörer och idéer har kommit och gått.
Vi tror dock att service, omtanke och hög kvalitet lönar sig i längden.

Det är ett hållbart koncept.

Pär Strandberg vd

pelle@koksmontagegruppen.se