Köksmontage Gruppen ABs affärsidé är att leverera och installera hushållsprodukter till bostadsbolag fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.

Vår ledstjärna är: GÖR RÄTT FRÅN BÖRJAN.

Kunden, inte företaget avgör bäst vad som är kvalitet
Vårt koncept bygger på planering, avisering, tidsanpassning, leverans, installation, funktionskontroll och återtagning.

Vårt kvalitetssystem är baserat på mångårigt erfarenhetsutbyte mellan kunder, företagsledning och personal
Alla våra leveranser och installationer ska ske med en kundanpassad lösning där helheten innebär ett totalansvar.
Detta kvalitetssäkras genom att arbetet utförs av egna yrkesutbildade montörer och daglig kontroll av allt som påverkar vår verksamhet.
Alla medarbetare ska ha kunskap om hur vårt företag påverkar miljön och hur vi genom delaktighet, kommunikation och utbildning gemensamt kan förbättra den.
Vi ska genom ständiga förbättringar medverka till en långsiktigt positiv miljöutveckling och därför förebygga att föroreningar orsakas av vår verksamhet.
Miljöarbetet ska marknadsföras på ett trovärdigt och omsorgsfullt sätt till våra kunder. Vi ska informera om miljöanpassad användning av våra produkter, svara på frågor, ge tips och råd om så önskas.
Vi ska följa gällande lagar, kundkrav och övriga krav som berör verksamheten.
Vi ska verka för och kräva av våra av leverantörer att deras produkter och tjänster är förenliga med vår miljö och kvalitetspolicy.

16 maj 2017

_____________
Pär Strandberg