Om Oss

Köksmontage Gruppen AB är ett installationsföretag specialiserat på vitvaruinstallationer, främst på utbytesmarknaden. Vår affärsidé är att leverera och installera hushållsprodukter till bostadsbolag och fastighetsägare. Vi erbjuder en helhetslösning där vi lagerhåller och planerar tidsanpassade leveranser/installationer efter kundens önskemål.

Våra yrkesutbildade montörer utför miljö och kvalitetssäkrade installationer med både el och snickeriarbeten. Företaget startades 1973 av Torbjörn Strandberg. VD sedan 2021 är Nick Strandberg. 1982 byggde vi egna, för verksamheten anpassade, lokaler på Snättringeleden 11 i Huddinge. I dessa lokaler finns, förutom kontor, en lagerbyggnad på c:a 1000 kvm.

VD har ordet!

Allt sedan starten 1973 har vår bärande idé varit densamma – Att förenkla tillvaron för våra kunder.

Vår helhetslösning för utbyten av vitvaror har underlättat för bostadsbolag och fastighetsägare i fem decennier. Under denna tid har vi samlat på oss unika kunskaper och erfarenheter som kommer till nytta för våra samarbetspartners.

/Nick Strandberg

[aux_button label="Läs Mer" size="medium" icon_align="left" color_name="dark-gray" border="" style="" icon="fa fa-beer" link="https://www.koksmontagegruppen.se/ett-hallbart-koncept/" target="_parent"]

Miljö och Kvalitetspolicy

Köksmontage Gruppen AB:s affärsidé är att leverera och installera hushållsprodukter till bostadsbolag, fastighetsägare och bostadsrättsföreningar.
Vår ledstjärna är: GÖR RÄTT FRÅN BÖRJAN.

Kunden, inte företaget avgör bäst vad som är kvalitet.

Vårt koncept bygger på planering, avisering, tidsanpassning, leverans, installation, funktionskontroll och återtagning.

[aux_button label="Läs Mer" size="medium" color_name="dark-gray" border="" style="" icon="fa fa-beer" link="https://www.koksmontagegruppen.se/miljo-och-kvalitetspolicy/" target="_parent"]
Arbetsmiljöpolicy för Köksmontage Gruppen AB

Vår verksamhet skall kännetecknas av en god arbetsmiljö, där hälsa och säkerhet inarbetas i hela "kedjan" så att människor inte drabbas av ohälsa och olycksfall.

En god arbetsmiljö hos Köksmontagegruppen skall kännetecknas av:

  • Trygghet och säkerhet i arbetet.
  • Arbetsglädje, trivsel och god kamratskap.
  • Jämställdhet.
  • Respekt för individen.
  • Delaktighet och påverkansmöjlighet.

[aux_button label="Läs Mer" size="medium" icon_align="left" color_name="dark-gray" border="" style="" icon="fa fa-beer" link="https://www.koksmontagegruppen.se/arbetsmiljopolicy/" target="_parent"]

Våra tjänster

Installationer

I samband med utbyten av vitvaror förekommer ofta ombyggnationer och elarbeten. Tack vare vår långa erfarenhet och vårt kunnande vet vi för det mesta vad som krävs redan innan besöket.
Förutom installation av vitvaror och fläktar monterar vi kök och utför rena elinstallationer. Vi arbetar även med tvättstugeutrustning och ihop med våra samarbetspartners utför vi VVS och installation av gasspisar.

Lager

Vårt lager garanterar leveranssäkerhet.
Köksmontage Gruppen har ett stort lager på c:a 1000 kvm i egna lokaler. Här har vi ett buffertlager som installeras i Storstockholms hyresfastigheter. Många beställningar är av akut karaktär och tack vare vårt kompletta lager kan vi åtgärda dessa omgående.

Montörer

Våra montörer. 

Våra montörer arbetar oftast två och två. Varje arbetslag disponerar en lastbil med specialbyggt skåp.

Lastbilar

Lastbilen, en ambulerande verkstad. Med ett skåp med fullständig verktygsutrustning och övrig material som luckor, el-material mm. Och med rätt utrustning kan arbetet som kräver ombyggnader och el-arbeten göras färdigt vid första besöket.

Produkter

Vi installerar de produkter våra kunder vill ha i sitt bostadsbestånd

Kontakta oss

Annica

Kjell-Tore

Pelle

Per

Mats

Nick

Kontakta Oss

Köksmontage Gruppen AB
Snättringeleden 11, 141 41 Huddinge
Tel: 08-711 27 80
info@koksmontagegruppen.se
www.koksmontagegruppen.se

Kontaktformulär

Unable to detect Really Simple CAPTCHA plugin.